HOME ORGANIZACIJA ULUS-a PRAVNI AKTI STAVOVI ULUS-a O PREDLOGU ZAKONA O KULTURI
STAVOVI ULUS-a O PREDLOGU ZAKONA O KULTURI ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Vlasta Volcano   
уторак, 09 јун 2009 09:53
Индекс чланка
STAVOVI ULUS-a O PREDLOGU ZAKONA O KULTURI
Prepravljena verzija zakona o kulturi
Све стране

Postovani clanovi ulusa,

u prilogu dostavljamo stavove koje je upravni odbor usvojio u pogledu predloga zakona o kulturi. stavovi su usvojeni na osnovu predloga pojedinih clanova udruzenja, iznetih na sednici upravnog odbora i na tribini odrzanoj u petak 5. juna u Cvijeti Zuzoric. ove stavove ce pred odborom za kulturu skupstine srbije izneti predrag ciric, predsednik upravnog odbora.

Београд, 9. јуни 2009. године

Предмет: Ставови УЛУС-а о решењима предвиђеним у Предлогу Закона о култури

Чл. 6.
1. У ставу 1. тач. 17. иза речи „стваралаштва“ додати: „првенствено плаћањем доприноса за пензијско, инвалидско и здравствено осигурање самосталних уметника“;
2. Додати нову тачку, тачку 17а, која гласи: „ подстицање тржишта уметничких дела, спонзорисања, меценства и донаторства у култури“.

Чл. 8.
1. У ставу 1. тачку 5. треба заменити текстом који гласи: „ ликовне и примењене уметности, визуелне уметности и архитектура“.

                                                               Чл. 14.
1. У ставу 1. иза речи „примања“ додаје се реч „пензионисаном“.
2. У ставу 3. бришу се речи „утврђује Влада“ а уносе се „утврђују се посебним законом“.

Чл. 16.
1.У ставу 2. брише се тачка 5. и уноси се нова тачка 5. која гласи: „ по један представник сваког репрезентативног удружења у култури“.

Чл. 17.
1. У ставу 1. тач. 4. на почетку текста, испред речи „предлаже“, додаје се:
„на основу договора са репрезентативним уметничким удружењима“.

Чл. 19.
1. У ставу 1. брише се реч „Влада“, а уноси се „Народна скупштина“;
2. У ставу 2. брише се реч „три“, а уноси се реч „пет“.  

Чл. 54.
1. У ставу 2. на крају текста, иза речи „удружења“ додаје се: „ по територијалном принципу, односно друго удружење је надлежно за територију аутономне покрајине“.
2. У ставу 4. бришу се речи: „прописује Министар“ а уносе се речи: „утврђују се посебним законом“.


Чл. 60.
1. У ставу 3. брише се реч: „Министар“, а уносе се речи: „ посебан закон“.

Чл. 61.
1. У ставу 3. брише се реч „Министар“, а уносе се речи: „посебан закон“.

Чл. 66.
1. Додаје се нови став, став 3. који гласи: „ За вршење поверених послова из
става 1. овог члана, репрезентативним удружењима у култури се исплаћују финансијска средства из републичког буџета, као и из буџета локалне управе“.

Чл. 67.
1.У ставу 1, на почетку текста, испред речи „уметник“ и испред речи „стручњак“ додаје се: „самостални“.
2. У ставу 2, иза речи „Савет“ бришу се речи: „на предлог удружења у култури“, а додаје се: „ на основу спроведеног поступка по јавном конкурсу, уз образложено мишљење репрезентативног удружења у култури“.
3. У ставу 3. бришу се речи: „прописује Министар“, а уноси се:“посебан закон“.

Чл. 69.
1. Став 2. брише се, а уноси се нови став 2. који гласи: „Право на уплату доприноса из става 1. овог члана имају сва лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе уколико су уписани у регистар репрезентативних удружења у култури, а поступак за остваривање тог права прописује надлежни орган аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.
2. Иза става 2. додаје се нови став, став3, који гласи: „Прописивањем поступка од стране надлежног органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе не може да се ограничи или укине право утврђено у ставу 2. овог члана“.


За УЛУС
Предраг Ћирић, председник  УО 

 Последње ажурирано петак, 26 новембар 2010 18:01